Правила внутрішнього розпорядку в Колегіумі

Скан оригіналу документу

 

1. Загальні правила поселення та виселення студентів

 

1.1. Колегіум призначається для проживання студентів денної форми навчання, які є учасниками освітньо-формаційної програми “Християнська духовність в постмодерній добі” (далі ФП), на час тривалості академічного року. Місце для проживання в Колегіумі надається студентові лише на період навчання та екзаменаційної сесії. В інший час Колегіум може використовуватися для проживання учасників літніх шкіл, семінарів, конференцій та інших заходів УКУ тощо.
1.2. Для зарахування на ФП та отримання місця проживання в Колегіумі студенти проходять конкурсний відбір, який відбувається на основі вчасно поданих заяв - анкет та проходження співбесіди. Заяви-анкети, подані пізніше визначеного терміну, розгляду не підлягають. Заповнені заяви-анкети розглядаються керівником Колегіуму та його заступниками.
1.3. При поселенні студентів у Колегіум УКУ укладається договір надання платних освітніх послуг строком на один навчальний рік, у якому передбачається виконання «Правил внутрішнього розпорядку в Колегіумі».
1.4. Зарахування на ФП відбувається на підставі наказу ректора УКУ, за поданням керівником Колегіуму.
1.5. Особа, яка поселяється в Колегіум, протягом першого тижня проживання має пройти інструктаж з правил внутрішнього розпорядку Колегіуму, техніки безпеки та охорони праці. Інструктаж здійснює інженер з охорони праці УКУ та куратори Колегіуму. Проходження інструктажу підтверджується особистим підписом студентів в спеціальному журналі. При поселенні студенти отримують у тимчасове користування майно Колегіуму: ліжко-місце, матрац, облаштовану кімнату, ключі до неї та безконтактний чіп. В спільне користування надаються також інші приміщення Колегіуму. На час користування відповідальність за майно несуть студенти. Процес передачі майна та його стан фіксується у “Формі поселення/виселення студентів Колегіуму УКУ”, яку студенти зобов’язані заповнити та передати куратору після поселення.
1.6. При виселенні студентів, приймається кімната, а не лише ліжко-місце. Як правило, студенти виселяються разом. У випадку виселення одного з мешканців кімнати присутність інших обов’язкова. Студенти, які залишаються в кімнаті, письмово погоджують недоліки, які повинні бути виправлені. В момент здачі кімнати студенти здають ключі та безконтактний чіп особі, яка її приймає. Після здачі кімнати студенти не можуть залишатися на ночівлю у зданій кімнаті. Вони можуть скористатися можливістю проживання в гостьових кімнатах Колегіуму.


2. Права та обов’язки студентів Колегіуму

 

2.1. Студенти Колегіуму мають право:
2.1.1. Користуватися приміщеннями, обладнанням і майном Колегіуму.
2.1.2. Вимагати у відповідному порядку своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів та іншого майна, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні.
2.1.3. Спільно зі старостою та куратором Колегіуму брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля тощо.
2.2. Студенти Колегіуму мають обов’язок:
2.2.1. Брати активну участь у всіх елементах формаційної програми, бути носієм цінностей та етосу УКУ.
2.2.2. Розуміти та реалізовувати місію УКУ. Знати та дотримуватися усіх документів, що нормують життя спільноти університету.
2.2.3. Знати та дотримуватися документів, що нормують життя Колегіуму: Положення про Колегіум, Положення про формаційну програму Колегіуму, Правила внутрішнього розпорядку Колегіуму та інших положень тимчасової дії, які актуальні на даний час та розміщені на сайті університету та Колегіуму.
2.2.4. Повідомити протягом одного тижня з часу початку проживання в Колегіумі про будь-які несправності або недостачу меблів чи додаткових предметів користування, вказаних у Формі поселення/виселення студентів Колегіуму УКУ, свого куратора або адміністратора будинку Колегіуму. Надалі проведення поточних ремонтних робіт проводитимуться після звернення через портал УКУ.
2.2.5. Підтримувати чистоту й порядок у своїх кімнатах, місцях загального користування і брати участь в усіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням. Самостійно виносити сміття зі своїх кімнат у відповідно визначене місце біля Колегіуму. Куратор Колегіуму має право перевіряти чистоту кімнати студентів свого крила в його присутності та вимагати сумлінності в дотриманні чистоти в разі її занедбання.
2.2.6. Прибирати по черзі світлиці. Прибирання здійснюють чергові студенти з числа тих, які проживають на цьому крилі (поверсі), відповідно до графіка чергування. Графік складають старости Колегіуму, розміщують його у світлиці та слідкують за його дотриманням. Чергові студенти у світлицях повинні дбати про чистоту та щоденне вечірнє винесення сміття.
2.2.7. Дбайливо ставитися до майна студентського помешкання, всіх приміщень Колегіуму та обладнання, економно витрачати електроенергію і воду. При залишенні кімнати вимкнути світло, зачинити вікна та двері та зменшити рівень опалення термостатом на батареї (під час опалювального сезону).
2.2.8. Відшкодувати заподіяні матеріальні збитки згідно прейскуранту котрий студенти отримують на початку навчального року.
2.2.9. Дотримуватися процедури оплати за участь у ФП у відповідності до договору надання додаткових платних освітніх послуг.
2.2.10. Про всі надзвичайні події в кімнаті чи місцях спільного користування (каплиця, спортивний зал, світлиця, кінозал, студентська кімната) терміново повідомляти старосту, куратора чи керівника Колегіуму.
2.2.11. Дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними приладами. Не встановлювати додаткові електроспоживаючі прилади (електрична плита, власний електрочайник, електричний обігрівач, телевізор, мікрохвильова піч, тостер, праска, кавоварка).
2.2.12. Зберігати тишу в приміщеннях Колегіуму після 23:00 години.
2.2.13. Забезпечувати призначеним Університетом особам доступ до кімнат студентів у відповідний час за погодженням обох сторін з метою перевірки стану приміщень та проведення ремонтних робіт.
2.2.14. У випадку відрахування студентів з ФП через причини, передбачені у цьому положенні, студенти зобов’язані виселитись з кімнати в тижневий термін.


3. Студентам Колегіуму забороняється:

 

3.1. Готувати їжу в кімнаті. Для підігріву й споживання їжі передбачені приміщення їдальні та світлиці.
3.2. Приносити, вживати та зберігати алкогольні напої а також перебувати на території Колегіуму у стані алкогольного сп’яніння.
3.3. Куріння тютюнових виробів, електронних сигарет тощо, в приміщеннях та на території Колегіуму. Для цього є спеціально відведені місця на території студентського містечка.
3.5. Самовільно переселятися з кімнати, яка закріплена за студентом у момент поселення. У виняткових випадках переселення повинне бути погоджене з керівником Колегіуму.
3.6. Переробляти та переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до іншої або виносити їх з приміщень Колегіуму.
3.7. Проводити ремонтні роботи в кімнатах та інших приміщеннях Колегіуму.
3.8. Наклеювати або прибивати на стінах і шафах оголошення, розклади занять, плакати, фотографії, малюнки тощо. У кожній кімнаті передбачено відповідні дошки, на яких слід розміщувати такого роду інформацію.
3.9. Приносити чи зберігати, поза спеціально відведеними місцями, вело- чи мототехніку або їх частини.
3.10. Приносити до приміщень Колегіуму зброю, включно з пневматичною та феєрверки.
3.11. Проводити забави (вечірки) без письмового дозволу куратора та маґістра Колегіуму.
3.12. Самовільно змінювати дверний замок, робити дублікати ключів, передавати ключ і безконтактний чіп доступу в Колегіум стороннім особам.
3.13. Вивішувати за вікно чи викладати на підвіконня будь-які речі чи викидати що-небудь з вікна.
3.14. Заходити та перебувати на чужому крилі без поважної причини, та дозволу кураторів.
3.15. Перебувати у чужих кімнатах на власному крилі після 23:00 години.
3.16. Виходити за межі Колегіуму після 23:00 год., за винятком непередбачених та надзвичайних ситуацій, про які повідомляється куратора, та за умови запису в охоронця Колегіуму.
3.17. Приводити або тримати домашніх тварин.


4. Стягнення

 

4.1. За порушення Положення про правила внутрішнього розпорядку в Колегіумі та інших документів Колегіуму та Університету, які нормують життя нашої спільноти на мешканців можуть накладатися наступні стягнення:
4.1.1. усне або письмове зауваження, яке можуть давати адміністрація або куратори Колегіуму;
4.1.2. догана, яку дає керівник Колегіуму;
4.1.3. матеріальне відшкодування в разі завданих збитків;
4.1.4. відрахування з ФП Колегіуму.
4.2. Не обов’язковим є дотримання послідовності застосування стягнень. Кожне порушення розглядається індивідуально і в залежності від його важкості застосовується відповідний вид стягнень.


5. Гості та відвідувачі

 

5.1. Місцем для проведення зустрічей з гостями та відвідувачами з-поза Колегіуму (батьки, друзі, знайомі та ін.) є лише відповідні простори в Колегіумі №2 та інші місця спільного призначення.
5.2. Гості та відвідувачі Колегіуму, з міркувань безпеки, можуть потрапити в приміщення лише в супроводі особи, яка проживає в Колегіумі, та за дозволом керівника Колегіуму та куратора.
5.3. Перебування гостей та відвідувачів у Колегіумі дозволено від 9:00 до 21:00. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами Колегіуму й дотримання ними «Правил внутрішнього розпорядку в Колегіумі» несуть мешканці, які запросили гостей.
5.4. Враховуючи те, що Колегіум є місцем особистого навчання студентів та проживання кураторів, гостей та людей з особливими потребами, його приміщення (студентська кімната, світлиці та особисті кімнати) не можуть використовуватися для групових зустрічей з залученням осіб, що не є мешканцями Колегіуму (за винятком заходів, погоджених з керівником Колегіуму). Для таких зустрічей передбачені приміщення навчальних корпусів УКУ.


6. Непередбачені та екстрені ситуації

 

6.1. У разі виявлення ознак захворювання чи поганого самопочуття студенти повинні відразу звернутися до свого сімейного лікаря, в медпункт, до куратора або до адміністрації Колегіуму.
6.2. У разі втрати ключа або безконтактного чіпа студенти повинні негайно повідомити про це куратора та адміністратора будинку Колегіуму. Відновлення пошкодженого чи втраченого ключа або безконтактного чіпа здійснюється за умови оплати вартості.
6.4. Виклик усіх екстрених аварійних служб (швидка допомога, міліція, пожежна та газова служба) здійснюється з мобільного телефону за номером 112. Після виклику аварійних служб необхідно терміново повідомити куратора та адміністрацію Колегіуму.


7. Вхід у Колегіум

 

7.1. Вхід у Колегіум відбувається через центральні двері біля охорони. Щоби потрапити в Колегіум, студенти зобов’язані показати охоронцеві, на його вимогу, посвідчення студента УКУ.
7.2. Виходити або повертатися в Колегіум від 23.00 до 6.00 можна лише за погодженням куратора та внесення відповідного запису в охоронця Колегіуму.
7.3. Ключі від кімнати та безконтактні чіпи доступу у Колегіум є власністю Університету й видаються студентові особисто при його поселенні.
7.4. Вхідні двері головного входу в Колегіум після 23:00 години є зачинені на ключ.
7.5. Запасні (евакуаційні) двері не можуть використовуватися, за винятком пожежі чи інших надзвичайних ситуацій. При їх використанні автоматично спрацює сигналізація. За несанкціоноване використання запасних дверей студенти отримають догану.
7.6. В Колегіумі, з міркувань безпеки, здійснюється відеоспостереження.


8. Місце для розміщення інформації та реклами

 

8.1. Оголошення та інформація може бути розміщена тільки у визначених на це місцях (дошках оголошень).


9. Прання та прасування

 

9.1. Прання особистих речей відбувається відповідно до правил, встановлених у пральні (цокольне приміщення).
9.2. Сушити речі можна також у приміщенні пральні.
9.3. Прасування речей дозволене у спеціально визначеному для цього місці на кожному поверсі Колегіуму, де встановлені прасувальні дошки і праски.

10. Заключні положення

10.1.Положення затверджується наказом ректора УКУ та вступає в дію з моменту його затвердження.
10.2. Зміни та доповнення до Положення затверджуються наказом ректора УКУ.