Положення про освітньо-формаційну програму «Християнська духовність в постмодерній добі»

Скан оригіналу документу

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

1.1. Положення про освітньо-формаційну програму «Християнська духовність у постмодерній добі» (далі – Положення) регламентує організацію навчального процесу та умови зарахування на навчання на освітньо-формаційну програму «Християнська духовність у постмодерній добі» у Закладі вищої освіти «Український католицький університет» (далі - УКУ).

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Статуту УКУ, Положення про освітній процес, Положення про сертифікатні програми, які акредитовані УКУ.

1.3. Дія цього Положення поширюється на здобувачів вищої освіти УКУ зарахованих на навчання на освітньо-формаційну програму «Християнська духовність у постмодерній добі», викладачів та осіб, залучених до її організації.

 

1.4. Терміни, вжиті в цьому Положенні, мають таке значення:

1.4.1. Освітньо-формаційна програма «Християнська духовність у постмодерній добі»  (далі Формаційна програма) – сертифікатна навчальна програма акредитована УКУ, для здобувачів вищої освіти УКУ, незалежно від обраної ними спеціальності, покликана виховувати майбутніх провідників суспільства через духовну, моральну, інтелектуальну, професійну і громадянську формацію спрямовану на всебічний розвиток особистості у її зростанні до святості.

1.4.2. Колегіум - це самостійний структурний підрозділ УКУ, який у своїй роботі підпорядковується першому проректорові УКУ, основною метою та функцією є формування студентів відповідно до місії УКУ, організація та проведення духовних, освітніх та інтеграційних заходів з метою розкриття особистих дарів і талантів студентів.

1.4.3. Магістр Колегіуму - керівник Колегіум, особа, яка пройшла конкурсний відбір у встановленому порядку та призначена на посаду ректором УКУ.  Керівник Колегіуму забезпечує загальне керівництво та діяльність свого підрозділу, йому підпорядковуються усі працівники Колегіуму.

1.4.4. Куратор Колегіуму - особа з числа працівників УКУ, яка проживає в приміщенні Колегіуму та покликана піднімати та підтримувати спільнотний дух Колегіуму та творити нагоди для соціальних контактів, бути творцем дружніх стосунків, а також активно присутніми в житті спільноти Колегіуму.

1.4.5. Учасник Формаційної програми (далі Слухач) –  здобувач вищої освіти УКУ зарахований на навчання на формаційну програму на умовах отримання додаткової освітньої послуги відповідно до договору про надання додаткової освітньої послуги.

 

 1. ЗАВДАННЯ ФОРМАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Ідентичність УКУ, як українського, католицького й академічного середовища, забезпечується через духовну формацію, синергію віри й розуму та щоденної практики спілкування, служіння і свідчення його викладачів і працівників, студентів і випускників у різних сферах суспільного та церковного життя в Україні і світі.

 

2.1. Мета Формаційної програми – виховати цілісних, відповідальних та духовно зрілих особистостей в ім’я слави Божої, спільного блага й людської гідності, відповідно до місії УКУ.  Зберегти, дослідити і передати скарби християнської віри людям доброї волі у дусі автентичного розуміння свободи, яка реалізується через прагнення правди, добра і краси.

2.2. Основні завдання Формаційної програми:

 • виховання характеру та моральних чеснот, необхідних для формування моральної постави молодої людини, до яких належать прагнення знань, любов до істини, націленість на якісну і відповідальну працю, чесність і відкритість, самокритичність і об’єктивність у судженнях, толерантність щодо критики та думки опонента, допитливість і цікавість;
 • поглиблення знань та духовного досвіду з християнської моралі через тематичні та євангелізаційні зустрічі, біблійні гуртки, духовні бесіди та практикування літургійного життя у спільноті;
 • формування цілеспрямованості, відповідальності, самостійності у життєвих ситуаціях;
 • формування лідерських якостей та заохочення до ініціативного та діяльного життя у спільноті Колегіуму та Університету, суспільстві,  Церкві та державі.

2.3. Сутність Формаційної окреслена основним гаслом УКУ  «Свідчити, служити, спілкуватися» та складається з трьох рівнів тематичного навчання: 

2.3.1. Спілкування1 рівень навчання на Формаційній програмі – комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих УКУ для вивчення загальнолюдських та духовних цінностей, спільнототворення шляхом спілкування і формування стосунків з іншими студентами. Навчання на цьому рівні доступне для студентів 1 курсу освітніх програм УКУ бакалаврських та магістерських рівнів вищої освіти. 

2.3.2. Служіння 2 рівень навчання на Формаційній програмі – комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих УКУ для здобування навичок лідерства, волонтерської діяльності у суспільних, церковних проєктах та проєктах місцевого та національного значення спрямованих на розвиток громади та України. Навчання на цьому рівні доступне для студентів 2-4 курсів освітніх програм УКУ бакалаврських та магістерських рівнів вищої освіти, які успішно завершили навчання на 1 рівні Формаційної програми  та отримали позитивні рекомендації про продовження навчання.

2.3.3. Свідчення 3 рівень навчання на Формаційній програмі – комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих УКУ спрямований на донесення цінностей УКУ до суспільства через поставу власного життя та служіння, як зовнішній вияв внутрішнього переконання, усвідомленого атрибута випускників УКУ. Навчання на цьому рівні доступне для студентів, що завершили 1 та 2 рівні Формаційної програми та отримали позитивні рекомендації про продовження навчання і готові стати носіями здобутих цінностей як в межах УКУ та назовні.

 

 1. НАПРЯМИ ФОРМАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

УКУ, черпаючи з глибоких джерел християнської традиції, науки й культури, покликаний критично осмислювати різнобічні аспекти людського життя, творче начало людини та її етичні імперативи, зв'язок і взаємодію людської істоти з Богом. Поряд з отриманням корисних знань, католицький університет вирізняється вільним пошуком усієї правди про світ, людину та Бога.

3.1. Формаційна програма складається з духовної, освітньої та інтеграційної складових, які включають такі заходи:

 • понеділкові зустрічі з куратором та запрошеними гостями;
 • літургії та вечірні молитви;
 • євангелізаційні зустрічі;
 • духовні бесіди;
 • біблійна година;
 • реколекції;
 • тематичні зустрічі, спільні вечори, пізнавальні бесіди на суспільно важливі теми з викладачами УКУ, відомими суспільними, громадськими та церковними діячами;
 • розмовні клуби іноземних мов;
 • періодичні зустрічі спільноти Колегіуму (колегівки - загальноколегівські тематичні заходи);
 • участь у волонтерській діяльності;
 • зустрічі з друзями з особливими потребами – мешканцями центру “Еммаус”;
 • спільні поїздки та прощі у визначні  та відпустових місця;
 • відвідування студентами культурних місць Львова: храмів, театрів музеїв, філармонії;
 • функціонування кінозалу та спільний перегляд студентами фільмів;
 • участь в університетському хорі;
 • спортивні змагання.

3.2. Формаційна програма складається з обов’язкових та вибіркових компонентів навчання (див.Додаток 1, Додаток 2).

3.3. Спільнота кураторів та адміністрація перед початком кожного року актуалізує зміст формаційної програми відповідно до викликів часу і потреб студентів.

3.4. Освітньо-пізнавальне наповнення формується відповідно до  рівня навчання Формаційної програми.

 

3.5. Основні напрями навчання на Формаційній програмі:

 

3.5.1. Духовне зростання включає:

 • пізнання християнських цінностей УКУ та відкритості на них; 
 • ознайомлення з духовною спадщиною засновників УКУ- митрополита Андрея Шептицького, блаженнішого Йосипа Сліпого та  мучеників УГКЦ; 
 • вивчення християнських практик католицьких університетів світу;
 • пошук відповідей на духовні питання;
 • діалог з мешканцями спільноти Колегіуму, які є представниками інших конфесій та релігій; спілкуванні з духівниками та сестрами, які мешкають у Колегіумі;
 • поглиблення особистого духовного досвіду.

3.5.2. Очікувані результати та набуті компетентності напрямку : розуміння християнських цінностей, здатність їх застосовувати у щоденному житті, знання історичної спадщини християнства, засновників УКУ та католицьких університетів світу.

 

3.5.3. Освітня складова включає:

 • вивчення основних принципів християнства;
 • ознайомлення з історією християнства та Церкви, основами літургіки та церковного співу;
 • формування прагнення постійного культурного зросту;
 • формування громадської позиції, відповідної до цінностей української культури;
 • формування культури здорового способу життя;
 • ознайомлення з основами фінансової грамотності і менеджменту;
 • пізнання себе через тематичні зустрічі, спілкування та працю над спільними проектами;
 • віднаходження власних ресурсів для особистого розвитку.

3.5.4. Очікувані результати навчання та набуті компетентності напрямку: здатність продемонструвати розуміння ширшого міждисциплінарного  контексту християнства і його основних положень; вміння активно відстоювати громадську позицію, яка базується на християнських цінностях; вміння знаходити баланс між навчанням та відпочинком та здобуття навичок правильного таймменеджменту; вміння застосовувати набуті знання для кращого пізнання себе та реалізації своїх здібностей.


3.5.5. Інтеграційне зростання включає:

 • інтеграція в спільноту, розвиток побутової незалежності та особистої відповідальності;
 • формування здатності критично мислити та спілкуватися з іншими, чути думку іншої особи, вступати в діалог, виходити із зони власного комфорту; 
 • формування та поглиблення загальнолюдських цінностей таких, як відкритість, чуйність до потреб іншого, вміння допомагати, відкритість до осіб з інвалідністю та вміння спілкуватися з ними.

3.5.6. Очікувані результати навчання та набуті компетентності напрямку: здатність розуміти потреби іншої людини в контексті спільного побуту та взаємної відповідальності; вміння конструктивно залагоджувати конфлікти; вміння та навички взаємодіяти з особами з інвалідністю.

3.6. Навчання на формаційній програмі 2 та 3 рівнів спрямовані на реалізацією здобутих знань та компетентностей  та доповнення Формаційної програми 1 рівня. 

3.7. Практична складова Формаційної програми 2 та 3 рівнів передбачає здобуття навиків  лідерства та волонтерство.

3.7.1. Здобуття навиків лідерства включає:

 • допомога кураторам у реалізації Формаційної програми;
 • формування інституту старост Колегіуму;
 • участь в роботі медіакоманди.

3.7.2. Очікувані результати та набуті компетентності: здатність продемонструвати особистісне та духовне зростання і вміння використовувати його на користь спільноти; набуття досвіду лідерства.

3.7.3. Здобуття навиків волонтерство включає:

 • участь в соціальних проектах;
 • взаємодія з мешканцями дому “Емаус” та допомога особам з інвалідністю, які проживають в Колегіумі;
 • передача досвіду власного служіння студентам;
 • організація подій протягом проживання студентів у Колегіумі.

3.7.4. Очікувані результати навчання та набуті компетентності: вміння ініціювати соціальні проекти; отримати навички управління соціальними проектами від ідеї до їх реалізації; відкритість на інтеграцію осіб з інвалідністю у суспільстві. 

 

 1. УМОВИ НАВЧАННЯ

 

4.1. Участь у Формаційній програмі можуть взяти здобувачі вищої освіти УКУ за власним бажанням.

4.2. Відбір на Формаційну програму здійснює адміністрація Колегіуму на конкурсній основі за результатами усної співбесіди та заповненої кандидатом заяви-анкети за такими критеріями: 

4.2.1. Розуміння місії та цінностей УКУ;

4.2.2. Розуміння змісту та мотивації до навчання на Формаційнії програмі. 

4.2.3. Знання правил проживання в Колегіумі погоджених УКУ у встановленому порядку.

4.3. Зарахування на Формаційну програму відбувається на підставі наказу ректора УКУ, за поданням магістра Колегіуму.

4.4. За участь у Формаційній програмі слухачі отримують сертифікат встановленого зразка (Додаток 3).

4.5. Слухач зобов'язаний виконувати вимоги формаційної програми, дотримуватись етичних норм поведінки та засад християнської моралі, турбуватися про збереження в належному стані приміщень Колегіуму, оберігати інше майно відповідно до установчих документів та правил внутрішнього розпорядку УКУ (включає документи: Про візію та місію УКУ, Пам’ятка про цінності та ідентичність УКУ, Положення про духовну, громадянську й академічну свободу в УКУ, Правила внутрішнього розпорядку в Колегіумі, інші положення, які діють в УКУ)

4.5.1. За порушення вимог п. 4.5. Положення, на підставі рішення Магістра Колегіуму слухач достроково відраховується з формаційної програми.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

 

5.1. Організацію освітнього процесу Формаційної програми, підбір викладачів, запрошених лекторів та практиків, затвердження структури та заходів, здійснює магістр  Колегіуму спільно з своїми заступниками.

5.2. Контроль за реалізацією Формаційної програми та за належне оформлення, зберігання та архівування необхідних документів здійснює магістр Колегіуму. 

5.3. Формаційна програма інтегрована у щоденний побут студентів УКУ, тісно взаємопов’язана та доповнює освітню діяльність УКУ. Для досягнення гармонійного та всебічного розвитку слухача програма реалізується у співпраці з викладачами, працівниками факультетів та інших навчальних структурних підрозділів УКУ.

5.4. Тривалість навчання на кожному рівні Формаційної програми – один навчальний рік.

5.5. Зарахування на Формаційну програму надає можливість слухачам проживати в студентському містечку УКУ.

5.5.1. Проживання слухачів у студентському містечку УКУ відбувається на підставі укладеного договору про участь у Формаційній програмі строком на один навчальний рік.

5.5.2 Вартість навчання на Формаційній програми встановлюється на засіданні ректорату та переглядається кожного року з огляду на економічну ситуацію в державі та затверджується наказом ректора.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Положення затверджується на засіданні Вченої Ради УКУ та вступає в дії на підставі наказу ректора.

6.2. Зміни та доповнення до Положення розглядає Вчена Рада УКУ та затверджуються наказом ректора.