Правила внутрішнього розпорядку в Колегіумі

Загальні правила поселення та виселення студентів

Колегіум призначається для проживання студентів денної форми навчання на строк від 25 серпня до 30 червня (один навчальний рік). Місце для проживання в Колегіумі надається студентові лише на період навчання та екзаменаційної сесії. В період з 30 червня по 25 серпня Колегіум може використовуватися для проживання учасників літніх шкіл, семінарів, конференцій та інших заходів УКУ.

Для можливості проживання в Колегіумі студент заповнює заяву-анкету встановленого зразка та подає її секретарю Колегіуму:

 • студенти старших курсів – до 30 березня;
 • студенти першого курсу та магістри, які поступили в УКУ, – до 10 серпня.

Заяви-анкети, подані пізніше визначеного терміну, розгляду не підлягають.

Заповнені заяви-анкети розглядаються магістром Колегіуму на засіданні з кураторами. Список студентів, які мають право на проживання наступного року, вивішується на дошці оголошень до 15 травня.

Список студентів, поселених в Колегіум, які поступили на бакалаврські та магістерські програми вивішується на дошці оголошень приймальної комісії до 25 серпня.

При поселенні студентів у Колегіум УКУ укладається угода на проживання строком на один навчальний рік, у якій передбачається виконання «Правил внутрішнього розпорядку в Колегіумі», збереження матеріальних цінностей та відшкодування нанесених збитків.

При виділенні місця в Колегіумі перевага надається таким категоріям студентів: особи з віддалених областей; сироти; напівсироти; особи з багатодітних сімей та люди з особливими потребами. За погодженням маґістра, секретар Колегіуму готує списки студентів на поселення в Колегіум, який затверджується наказом ректора УКУ.

Особа, яка поселяється в Колегіум, протягом першого тижня проживання має пройти інструктаж з техніки безпеки та бути добре обізнаною з «Правилами внутрішнього розпорядку в Колегіумі». Інструктаж здійснює інженер з охорони праці УКУ. Проходження інструктажу підтверджується особистим підписом студента в спеціальному журналі.

При виселенні студентів, приймається кімната, а не ліжко-місце. Як правило, студенти виселяються разом. У випадку виселення одного з мешканців кімнати присутність інших обов’язкова. Студенти, які залишаються в кімнаті письмово погоджують недоліки, які повинні бути виправлені. Якщо кімната прийнята працівниками господарського відділу – студенти здають ключі та картки-перепустки комісії, яка приймає кімнати.

Після здачі кімнати студент не може залишатися на ночівлю у зданій кімнаті. Він може скористатися можливістю проживання в гостьових кімнатах (5 поверх) Колегіуму.

 

Права та обов’язки студентів Колегіуму

Студенти Колегіуму мають право:

 • Користуватися приміщеннями, обладнанням і майном Колегіуму.
 • Вимагати у відповідному порядку своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів та іншого майна, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні.
 • Спільно зі старостою та куратором Колегіуму брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля тощо.

Студенти Колегіуму мають обов’язок:

 • Знати «Правила внутрішнього розпорядку в Колегіумі» й неухильно їх дотримуватися.
 • Повідомити протягом одного тижня з часу початку проживання в Колегіумі про будь-які несправності або недостачу меблів чи додаткових предметів користування, вказаних у інвентарному листі до кожної кімнати, через відповідний запис у журналі на охороні Колегіуму. Надалі проведення поточних ремонтних робіт теж проводитимуться після запису про таку потребу в журналі біля охорони Колегіуму.
 • Підтримувати чистоту й порядок у своїх кімнатах, місцях загального користування і брати участь в усіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням. Самостійно виносити сміття зі своїх кімнат у відповідно визначене місце біля Колегіуму. Куратор Колегіуму має право перевіряти чистоту кімнати студента свого крила в його присутності, та вимагати сумлінності в дотриманні чистоти, в разі її занедбання.
 • Прибирати по черзі світлиці (кутові кімнати). Прибирання здійснюють чергові студенти з числа тих, які проживають на цьому поверсі, відповідно до графіка чергування. Графік готують старости Колегіуму, розміщують його у світлиці та слідкують за його дотриманням. Чергові студенти у світлицях повинні дбати про чистоту та щоденне вечірнє винесення сміття.
 • Дбайливо ставитися до майна студентського помешкання, всіх приміщень Колегіуму та обладнання, економно витрачати електроенергію і воду. При залишенні кімнати вимкнути світло, зачинити вікна та двері.
 • Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до угоди та діючого законодавства.
 • Дотримуватися процедури оплати за користування житловим приміщенням у визначеному адміністрацією Колегіуму порядку.
 • Про всі надзвичайні події в кімнаті чи місцях спільного призначення (каплиця, спортивний зал, світлиця, кінозал, студентська кімната) терміново повідомляти старосту, куратора чи маґістра Колегіуму.
 • Дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними приладами. Не встановлювати додаткові електроспоживаючі прилади (електрична плита, власний електрочайник, електричний обігрівач, телевізор, мікрохвильова піч, тостер, праска, кавоварка).
 • Забезпечувати призначеним Університетом особам доступ до кімнат студентів у відповідний час за погодженням обох сторін з метою перевірки стану приміщень та проведення ремонтних робіт.
 • У випадку відселення студента з причин, передбачених у «Положенні про Колегіум» та «Правилах внутрішнього розпорядку в Колегіумі», студент зобов’язаний виселитися з кімнати в тижневий термін.

 

Студентам Колегіуму забороняється:

 • Готувати їжу в кімнаті. Для підігріву й споживання їжі передбачені приміщення їдальні та світлиці (кутові кімнати).
 • Приносити, вживати та зберігати алкогольні напої.
 • Курити в стінах Колегіуму. Для цього є спеціально відведені місця на території студентського комплексу.
 • За куріння в Колегіумі, а також за перебування на території Колегіуму у стані алкогольного сп’яніння студент отримує лист-догану від маґістра Колегіуму. У разі повторної ситуації студент буде зобов’язаний покинути Колегіум.
 • Самовільно переселятися з кімнати, яка закріплена за студентом з початку навчального року. У виняткових випадках переселення повинне бути погоджене з магістром Колегіуму, при цьому студент зобов’язаний компенсувати витрати пов’язані з процедурою переселення.
 • Переробляти та переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до іншої або виносити їх з приміщень Колегіуму. Проводити ремонтні роботи в кімнатах та інших приміщеннях Колегіуму.
 • Наклеювати або прибивати на стінах і шафах оголошення, розклади занять, плакати, фотографії, малюнки тощо. У кожній кімнаті передбачено відповідні дошки, на яких слід розміщувати такого роду інформацію.
 • Приносити чи зберігати, поза спеціально відведеними місцями, вело- чи мототехніку або їх частини.
 • Приносити до приміщень Колегіуму зброю, включно з пневматичною та феєрверки.
 • Проводити забави (вечірки) без письмового дозволу куратора та маґістра Колегіуму.
 • Самовільно замінювати дверний замок, робити дублікати ключів, передавати ключ і картку доступу в Колегіум стороннім особам.
 • Вивішувати за вікно чи викладати на підвіконня будь-які речі чи викидати що-небудь з вікна.
 • Перебувати в чужому крилі після 23:00 години.
 • Перебувати хлопцям у кімнатах дівчат, а дівчатам у кімнатах хлопців після 23:00 години.
 • Залишати сторонніх осіб після 21:00 без погодження цього з куратором Колегіуму.
 • Виходити за межі Колегіуму після 24:00 год., за винятком непередбачуваних та надзвичайних ситуацій, про які повідомляється куратора.
 • Тримати домашніх тварин.

 

Стягнення

За порушення «Правил внутрішнього розпорядку в Колегіумі» на мешканців накладаються такі стягнення:

 • усне або письмове зауваження;
 • догана;
 • попередження про непоселення в Колегіум на наступний навчальний рік;
 • матеріальне відшкодування в разі завданих збитків;
 • виселення з Колегіуму

Не обов’язковим є дотримання послідовності накладання санкцій. Кожне порушення розглядається індивідуально і в залежності від його важкості застосовується відповідний вид санкцій.

 

Гості та відвідувачі

Місцем для проведення зустрічей з гостями та відвідувачами з-поза Колегіуму (батьки, друзі, знайомі та ін.) є лише світлиці (кутові кімнати) на кожному поверсі Колегіуму та інші місця спільного призначення.

Гості та відвідувачі Колегіуму, з міркувань безпеки, можуть потрапити в приміщення лише в супроводі особи, яка проживає в Колегіумі, та за умови запису в журналі відвідувачів на охороні Колегіуму.

Перебування гостей та відвідувачів у Колегіумі дозволено від 9:00 до 21:00. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами Колегіуму й дотримання ними «Правил внутрішнього розпорядку в Колегіумі» несуть мешканці, які запросили гостей.

Враховуючи те, що Колегіум є місцем особистого навчання студентів та проживання кураторів, гостей та людей з особливими потребами, його приміщення (студентська кімната, світлиці та особисті кімнати) не можуть використовуватися для групових зустрічей з залученням осіб, що не є мешканцями Колегіуму (за винятком заходів, погоджених з адміністрацією Колегіуму). Для таких зустрічей передбачені приміщення навчальних корпусів УКУ.

 

Непередбачені та екстрені ситуації

У разі виявлення ознак захворювання чи поганого самопочуття студент повинен звернутися в медпункт або до куратора Колегіуму.

Якщо студент вийшов з кімнати й не може до неї повернутися, бо ключі залишилися всередині, а його сусід зачинив кімнату, то він повинен:

 • знайти свого сусіда по кімнаті;
 • звернутися до куратора чи маґістра Колегіуму;
 • лише в надзвичайних ситуаціях, коли вирішення ситуації в інший спосіб є неможливе звернутися до працівника господарського відділу (це може
 • передбачати фінансове відшкодування).

У разі втрати картки або ключа студент повинен негайно повідомити про це куратора або маґістра Колегіуму. Відновлення пошкодженої чи втраченої картки здійснюється за умови оплати її вартості (40 грн.) Відновлення ключів і заміна серцевини замка відбувається коштом студента. (Приблизна вартість 150 грн.)

Виклик усіх екстрених аварійних служб (швидка допомога, міліція, пожежна та газова служба) здійснюється з мобільного телефону за номером 112. Після виклику аварійних служб необхідно терміново повідомити куратора чи маґістра Колегіуму.

 

Вхід у Колегіум

Вхід у Колегіум відбувається через центральні двері біля охорони. Щоби потрапити в Колегіум, студент зобов’язаний показати охоронцеві, на його вимогу, посвідчення студента Колегіуму.

Вхід у Колегіум дозволяється до 24:00 кожного дня тижня.

Ключі від кімнати та картки доступу у Колегіум є власністю Університету й видаються студентові особисто при його поселенні.

Вхідні двері головного входу в Колегіум після 24:00 години є зачинені на ключ.

Бокові (протипожежні) двері не можуть використовуватися, за винятком пожежі чи інших надзвичайних ситуацій. При їх використанні автоматично спрацьовуватиме сигналізація. За несанкціоноване використання бокових дверей студент сплачуватиме штраф у сумі 300 грн. та отримає догану.

В Колегіумі, з міркувань безпеки, здійснюється відеоспостереження.

 

Місце для розміщення інформації та реклами

Оголошення та інформація може бути розміщена тільки у визначених на це місцях (дошках оголошень).

 

Прання та прасування

Прання особистих речей відбувається відповідно до правил, встановлених у пральні (цокольне приміщення). Сушити речі можна також у приміщенні пральні. Прасування речей дозволене у спеціально відведеній кімнаті на кожному поверсі Колегіуму, де встановлені прасувальні дошки і праски.

 

Розпорядок дня в Колегіумі

З метою ефективного використання часу для навчання та особистого інтелектуального й духовного розвитку студентів у Колегіумі встановлюється такий розпорядок дня  впродовж робочого тижня:

 • 6:30 – Утреня
 • 7:30 – Божественна Літургія в каплиці блаженного священномученика Миколи Конрада (Колегіум, 2 поверх);
 • 8:30 – початок занять на факультетах;
 • 18:00 – Вечірня;
 • 20:30 – щоденна вечірня молитва в каплиці блаженного священномученика Миколи Конрада;
 • З 23:00 до 7:00 – тихий час *.

* На час сесії встановлюється особливий режим зберігання тиші. Використання музичних інструментів може відбуватися лише в час, коли це не перешкоджає іншим мешканцям Колегіуму. Забороняється використання музичних інструментів, голосне слухання радіо- та аудіоапаратури після 22:00, що спричиняє дискомфорт сусідові по кімнаті та за стіною.