Правила внутрішнього розпорядку в Колегіумі

Загальні правила поселення та виселення студентів

Колегіум призначається для проживання студентів денної форми навчання протягом навчального року, тривалість якого встановлюється щороку у академічному календарі. Місце для проживання в Колегіумі надається студентові лише на період навчання та екзаменаційної сесії. В період з 15 червня по 1 серпня Колегіум може використовуватися для проживання учасників літніх шкіл, семінарів, конференцій та інших заходів УКУ.

Для можливості проживання в Колегіумі студент заповнює заяву-анкету встановленого зразка. Заяви-анкети, подані пізніше визначеного терміну, розгляду не підлягають.

Заповнені заяви-анкети розглядаються магістром Колегіуму на засіданні з адміністрацією Колегіуму. Список студентів старших курсів, які мають право на проживання наступного року, публікується на сайті до 1 червня.

Список студентів, поселених в Колегіум, які поступили на бакалаврські та магістерські програми публікується на сайті Колегіуму УКУ 16 серпня.

При поселенні студентів у Колегіум УКУ укладається угода на проживання строком на один навчальний рік, у якій передбачається виконання «Правил внутрішнього розпорядку в Колегіумі», збереження матеріальних цінностей та відшкодування нанесених збитків.

При виділенні місця в Колегіумі перевага надається таким категоріям студентів: сироти; напівсироти; особи з багатодітних сімей та люди з особливими потребами. За погодженням маґістра, заступник керівника з адміністративної роботи Колегіуму готує списки студентів на поселення в Колегіум, який затверджується наказом ректора УКУ.

Особа, яка поселяється в Колегіум, протягом першого тижня проживання має пройти інструктаж з техніки безпеки та бути добре обізнаною з «Правилами внутрішнього розпорядку в Колегіумі». Інструктаж здійснює інженер з охорони праці УКУ. Проходження інструктажу підтверджується особистим підписом студента в спеціальному журналі. Також студент заповнює відповідну анкету про стан кімнати та майна, яке фіксує існуючі поломки та пошкодження. При виселенні студент зобов'язується компенсувати вартість ремонту або заміни майна, пошкодження якого буде виявлене при виселенні і не зафіксоване у анкеті.

При виселенні студентів, приймається кімната, а не ліжко-місце. Як правило, мешканці однієї кімнати виселяються разом. У випадку виселення одного з мешканців кімнати присутність інших обов’язкова. Студенти, які залишаються в кімнаті письмово погоджують недоліки, які повинні бути виправлені. Якщо кімната прийнята працівниками господарського відділу – студенти здають ключі та картки-перепустки комісії, яка приймає кімнати.

Після здачі кімнати студент не може залишатися на ночівлю у зданій кімнаті. Він може скористатися можливістю проживання в гостьових кімнатах УКУ.

 

Права та обов’язки студентів Колегіуму

Студенти Колегіуму мають право:

 • Користуватися приміщеннями, обладнанням і майном Колегіуму.
 • Вимагати у відповідному порядку своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів та іншого майна, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні.
 • Спільно зі старостою та куратором Колегіуму брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля тощо.

Студенти Колегіуму мають обов’язок:

 • Знати «Правила внутрішнього розпорядку в Колегіумі» й неухильно їх дотримуватися.
 • Повідомити протягом одного тижня з часу початку проживання в Колегіумі про будь-які несправності або недостачу меблів чи додаткових предметів користування, вказаних у інвентарному листі до кожної кімнати, через відповідний запис у журналі на охороні Колегіуму. Надалі проведення поточних ремонтних робіт теж проводитимуться після запису про таку потребу на сайті portal.ucu.edu.ua.
 • Підтримувати чистоту й порядок у своїх кімнатах, місцях загального користування і брати участь в усіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням. Самостійно виносити сміття зі своїх кімнат у відповідно визначене місце біля Колегіуму. Куратор Колегіуму має право перевіряти чистоту кімнати студента свого крила в його присутності, та вимагати сумлінності в дотриманні чистоти, в разі її занедбання.
 • Прибирати по черзі світлиці. Прибирання здійснюють чергові студенти з числа тих, які проживають на цьому поверсі, відповідно до графіка чергування. Графік готують старости Колегіуму, розміщують його у світлиці та слідкують за його дотриманням. Чергові студенти у світлицях повинні дбати про чистоту та щоденне вечірнє винесення сміття.
 • Дбайливо ставитися до майна студентського помешкання, всіх приміщень Колегіуму та обладнання, економно витрачати електроенергію і воду. При залишенні кімнати вимкнути світло, зачинити вікна та двері.
 • Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до угоди та діючого законодавства.
 • Дотримуватися процедури оплати за користування житловим приміщенням у визначеному адміністрацією Колегіуму порядку.
 • Про всі надзвичайні події в кімнаті чи місцях спільного призначення (каплиця, спортивний зал, світлиця, кінозал, студентська кімната) терміново повідомляти старосту, куратора чи маґістра Колегіуму.
 • Дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними приладами. Не встановлювати додаткові електроспоживаючі прилади (електрична плита, власний електрочайник, електричний обігрівач, телевізор, мікрохвильова піч, тостер, праска, кавоварка).
 • Забезпечувати призначеним Університетом особам доступ до кімнат студентів у відповідний час за погодженням обох сторін з метою перевірки стану приміщень та проведення ремонтних робіт.
 • У випадку відселення студента з причин, передбачених у «Положенні про Колегіум» та «Правилах внутрішнього розпорядку в Колегіумі», студент зобов’язаний виселитися з кімнати в термін визначений адміністрацією Колеігуму.

 

Студентам Колегіуму забороняється:

 • Готувати та споживати їжу в кімнаті. Для підігріву й споживання їжі передбачені приміщення їдальні та світлиці (кутові кімнати).
 • Приносити, вживати та зберігати алкогольні напої, наркотичні або токсичні речовини.
 • Перебувати на території Колегіуму у стані алкогольного сп’яніння та бути присутнім на розпиванні алкогольних напоїв іншими студентами карається відрахуванням з освітньо-формаційної програми.
 • Курити в приміщеннях Колегіуму та на території студентського комплексу. Для цього є спеціально відведені місця.
 • Самовільно переселятися з кімнати, яка закріплена за студентом з початку навчального року, а також змінювати місце у кімнаті. Переселення повинне бути погоджене з адміністрацією Колегіуму, при цьому студент зобов’язаний компенсувати витрати пов’язані з процедурою переселення.
 • Переробляти та переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до іншої або виносити їх з інших приміщень Колегіуму. Самостійно проводити ремонтні роботи в кімнатах та інших приміщеннях Колегіуму.
 • Наклеювати або прибивати на стінах і шафах оголошення, розклади занять, плакати, фотографії, малюнки тощо. У кожній кімнаті передбачено відповідні дошки, на яких слід розміщувати такого роду інформацію прикріпляючи її магнітами.
 • Приносити чи зберігати вело- чи мото-техніку або їх частини.
 • Приносити до приміщень Колегіуму зброю, включно з пневматичною та холодною. Вибухонебезпечні матеріали та феєрверки.
 • Проводити забави (вечірки) без письмового дозволу куратора або маґістра Колегіуму.
 • Проводити гостей та відвідувачів в Колегіум без реєстрації на охороні Колегіуму в спеціально призначеному для цього журналі.
 • Приводити гостей та відвідувачів поза часом, дозволеним на відвідування (від 12.00 до 21.00). Гості не мають права перебувати в кімнатах студентів, лише на світлицях.
 • Передавати картку-перепустку або магнітний ключ іншим мешканцям Колегіум, а тим більше стороннім особам з поза Колегіуму котрі не мають права доступу у Колегіум.
 • Самовільно замінювати дверний замок, робити дублікати ключів, передавати ключ і картку доступу або магнітний ключ, стороннім особам.
 • Вивішувати за вікно чи викладати на підвіконня будь-які речі чи викидати що-небудь з вікна.
 • Перебувати в чужому крилі після 23:00 години.
 • Перебувати в чужій кімнаті після 23:00 години.
 • Залишати сторонніх осіб після 21:00
 • Виходити з Колегіуму після 23:00 год. (після 24.00 у вихідні та свята), за винятком особливих та надзвичайних ситуацій, про які повідомляється куратора.
 • Тримати домашніх тварин.
   

Стягнення

За порушення «Правил внутрішнього розпорядку в Колегіумі» на мешканців накладаються такі стягнення:

 • усне або письмове зауваження;
 • догана;
 • попередження про непоселення в Колегіум на наступний навчальний рік;
 • матеріальне відшкодування в разі завданих збитків;
 • виселення з Колегіуму

Не обов’язковим є дотримання послідовності накладання санкцій. Кожне порушення розглядається індивідуально і в залежності від його важкості застосовується відповідний вид санкцій.

 

Гості та відвідувачі

Місцем для проведення зустрічей з гостями та відвідувачами з-поза Колегіуму (батьки, друзі, знайомі та ін.) є лише світлиці (кутові кімнати) на кожному поверсі Колегіуму та інші місця спільного призначення (на час дії додаткових обмежень в часі пандемії можуть бути встановлені додаткові обмеження див. Положення про організацію протиепідемічних заходів).

Гості та відвідувачі Колегіуму, з міркувань безпеки, можуть потрапити в приміщення лише в супроводі особи, яка проживає в Колегіумі, та за умови запису в журналі відвідувачів на охороні Колегіуму.

Перебування гостей та відвідувачів у Колегіумі дозволено від 9:00 до 21:00. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами Колегіуму й дотримання ними «Правил внутрішнього розпорядку в Колегіумі» несуть мешканці, які запросили гостей (на час дії додаткових обмежень в часі пандемії можуть бути встановлені додаткові обмеження див. Положення про організацію протиепідемічних заходів).

Враховуючи те, що Колегіум є місцем особистого навчання студентів та проживання кураторів, гостей та людей з особливими потребами, його приміщення (студентська кімната, світлиці та особисті кімнати) не можуть використовуватися для групових зустрічей з залученням осіб, що не є мешканцями Колегіуму (за винятком заходів, погоджених з адміністрацією Колегіуму). Для таких зустрічей передбачені приміщення навчальних корпусів УКУ.

 

Непередбачені та екстрені ситуації

У разі виявлення ознак захворювання чи поганого самопочуття студент повинен звернутися в медпункт або до куратора Колегіуму. У випадку необхідності, можна самостійно викликати швидку медучну допомогу, але в той же час обов'язково попередити про ситуацію куратора, медсестру або адміністрацію Колегіуму.

Якщо студент вийшов з кімнати й не може до неї повернутися, бо ключі залишилися всередині, а його сусід зачинив кімнату, то він повинен:

 • знайти свого сусіда по кімнаті;
 • звернутися до куратора чи маґістра Колегіуму;
 • лише в надзвичайних ситуаціях, коли вирішення ситуації в інший спосіб є неможливе звернутися до працівника господарського відділу (це може передбачати відшкодування вартості заміни замка).

У разі втрати картки або ключа студент повинен негайно повідомити про це куратора або маґістра Колегіуму. Відновлення пошкодженої чи втраченої картки здійснюється за умови оплати її вартості (50 грн.) Відновлення ключів і заміна серцевини замка відбувається коштом студента. (Приблизна вартість 200 грн.)

Виклик усіх екстрених аварійних служб (швидка допомога, міліція, пожежна та газова служба) здійснюється з мобільного телефону за номером 112. Після виклику аварійних служб необхідно терміново повідомити куратора чи маґістра Колегіуму (на час дії додаткових обмежень в часі пандемії можуть бути встановлені додаткові обмеження див. Положення про організацію протиепідемічних заходів).

 

Доступ до приміщення Колегіуму

Вхід у Колегіум відбувається через центральні двері біля охорони. Щоби потрапити в Колегіум, студент зобов’язаний показати охоронцеві, на його вимогу, посвідчення студента Колегіуму.

Вхід у Колегіум дозволяється до 23:00 кожного дня тижня.

Ключі від кімнати та картки доступу у Колегіум є власністю Університету й видаються студентові особисто при його поселенні.

Бокові (протипожежні) двері не можуть використовуватися, за винятком пожежі чи інших надзвичайних ситуацій. При їх використанні автоматично спрацьовуватиме сигналізація. За несанкціоноване використання бокових дверей студент сплачуватиме штраф у сумі 500 грн. та отримає догану.

В Колегіумі, з міркувань безпеки, здійснюється відеоспостереження.

 

Місце для розміщення інформації та реклами

Оголошення та інформація може бути розміщена тільки у визначених на це місцях (дошках оголошень) за попереднім погодженням з адміністрацією Колегіуму

 

Прання та прасування

Прання особистих речей відбувається відповідно до правил, встановлених у пральні (цокольне приміщення). Сушити речі можна також у приміщенні пральні. Прасування речей дозволене у спеціально відведеній кімнаті на кожному поверсі Колегіуму, де встановлені прасувальні дошки і праски.

 

Розпорядок молитовного життя спільноти Колегіуму

З метою ефективного використання часу для навчання та особистого інтелектуального й духовного розвитку студентів у Колегіумі, адміністрація Колегіуму розробляє та публікує на сайті, в соц. мережах та на дошках оголошень розклад молитовного життя. Звичайно програма Колеігуму передбачає пропозицію:

Вечірні молитви:

 • Вівторок - молитва Тезе
 • Середа - медитативна "Ісусова молитва"
 • Четвер - молитва прослави
 • Неділя - Божественна літургія

За винятком окремих випадків, усі вечірні молитови відбуваються в храмі св. Софії - Премудрості божої о 20:30.