Положення про освітньо-формаційну програму «Християнська духовність в постмодерній добі» в Українському Католицькому Університеті

1. Загальні засади

1.1. Загальні засади цього Положення визначаються ухвалою Вченої Ради Українського Католицького Університету (далі - УКУ). Дана ухвала затверджує відкриття з листопада 2013 р. освітньо-формаційної програми «Християнська духовність в постмодерній добі» в УКУ на базі Колегіуму ім. Патріарха Йосифа Сліпого (далі Програма).

1.2. Всі питання, пов’язані з організацією освітньо-формаційного процесу на Програмі, підбором викладачів, затвердженням структури та заходів в рамках Програми, а також контроль за її реалізацією покладені на магістра (керівника) Колегіуму ім. Патріарха Йосифа Сліпого спільно із заступником керівника Колегіуму з виховної роботи та заступником керівника Колегіуму з духовно-літургійної роботи. За оперативне координування реалізації Програми та за належне оформлення, зберігання та архівування усієї документації, пов’язаної з освітньо-формаційним процесом, відповідає магістр Колегіуму.

1.3. Програма реалізується у співпраці з Деканатами Філософсько-богословського та Гуманітарного факультетів, Духовно-пасторальним відділом та іншими навчально-формаційними структурами УКУ.

1.4. Навчання на Програмі вечірнє (вечірня форма навчання). Термін навчання – 2 роки (4 семестри).

1.5. Навчання на Програмі здійснюється на доброчинній основі. Слухачі можуть вносити добровільні пожертви.

1.6. Зарахування на Програму передбачає проживання в Колегіуму ім. Патріарха Йосифа Сліпого. 

 

2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою діяльності Програми є:

 1. формування молодих людей, як цілісних, відповідальних та зрілих особистостей;
 2. виховання молоді у дусі християнських цінностей;
 3. надання можливостей кожній молодій людині розвивати власні здібності та таланти, духовно та морально зростати, ставати діяльною в суспільстві і в Церкві.

 

2.2. Завдання Програми:

 • виховання характеру та моральних чеснот, необхідних для формування моральної постави молодої людини, до яких належать прагнення знань, любов до істини, націленість на якісну і відповідальну працю, чесність і відкритість, самокритичність і об’єктивність у судженнях, толерантність щодо критики та думки опонента, допитливість і цікавість;
 • поглиблення знань та духовного досвіду з християнської моралі через тематичні евангелізаційні зустрічі, біблійні гуртки, духовні бесіди та практикування літургійного життя у спільноті;
 • формування цілеспрямованості, відповідальності, самостійності у життєвих ситуаціях;
 • формування лідерських якостей та заохочення до ініціативного та діяльного життя у спільноті Колегіуму та Університету, суспільстві, Церкві та державі.

 

3. Освітньо-формаційна програма

Програма включає такі складові:

Духовна формація

 • щоденна літургія та вечірня молитва;
 • євангелізаційні зустрічі - щовівторка;
 • духовні бесіди - щочетверга;
 • біблійна година – щосереди.
 • реколекції – щосеместру

 

Освітня складова

 • тематичні зустрічі, спільні вечори, бесіди на різну тематику із гостями Центру розвитку особистості Колегіуму
 • зустрічі та спілкування з викладачами УКУ, відомими діячами Церкви, свідськими особами та цікавими людьми;
 • систематичне проведення англійськомовного та німецькогомовного клубів.

 

Культурно-інтеграційна складова

 • понеділкові зустрічі з кураторами-працівниками УКУ та неформальне спілкування на різну тематику;
 • щомісячні зустрічі усієї спільноти Колегіуму;
 • волонтерська допомога, тематичні зустрічі, дружнє чаювання, спільні вечері із друзями з особливими потребами – мешканцями центру “Еммаус”;
 • щоміс ячні зустрічі учасників «Руху чистих сердень»;
 • спільні поїздки та прощі по визначних та відпустових місцях;
 • відвідування студентами культурних місць Львова: храмів, театрів музеїв, філармонії;
 • функціонування кінозалу та спільний перегляд студентами фільмів два рази в місяць;
 • програма «Ключ до музики» для ознайомлення із знаковими постатями у музиці;
 • участь в університетському хорі.

 

Здоровий спосіб життя

 • функціонування спортивного та тренажерного залів;
 • танцювальний гурток двічі на тиждень;
 • спортивні змагання.

 

4. Умови вступу

4.1. На Програму приймаються особи, які мають документ про повну загальну середню освіту.

4.2. Прийом на програму організовує керівництво Програми.

4.3. Терміни прийому, перелік документів вступників, час та місце прийому документів, встановлюються щороку і вивішуються на дошці оголошень.

Вступники подають:

 1. заяву про участь у конкурсному відборі;
 2. мотиваційний лист;
 3. анкету встановленого зразка;

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 2. копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 3. медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 4. дві кольорові фотокарти розміром 3 х 4 см.

4.4. Учасники Програми зобов’язані дотримуватись Статуту УКУ, Положення «Про життя в Колегіумі», «Правил внутрішнього розпорядку в Колегіумі», цього Положення та інших розпоряджень керівника Програми та Ректора УКУ.

 

5. Прикінцеві положення:

Студенти, які не виконують освітньо-формаційної програми та умов визначених на початку зарахування на Програму, відраховуються з Програми та виселяються з Колегіуму.

Рішення щодо відрахування з Програми є у компетенції керівника Програми.